Praktijk Hoogewerf - Relatietherapie, psychotherapie en psychologen in Hoorn en Purmerend

Systeemtherapie en relatietherapie Resnick model

Er zijn verschillende relatietherapie theorieën en modellen. De afgelopen jaren is vooral het EFT relatietherapie model erg populair. In deze theorie staat de hechtingstheorie en veilige emotionele verbondenheid centraal. Binnen de gestalttherapie is er een nieuwe stroming ontstaan: de theorie van de Resnicks. Robert Resnick en Rita Resnick zijn relatietherapeuten en gestalttherapeuten. Voor hun relatie theorie model hebben ze een APA Award for International Advancement of Psychotherapy ontvangen. Ze geven hierover verschillende workshops in Europa. Het relatie model gaat uit van de volgende punten:

1. Het basis dilemma van geboorte tot overlijden, de dans van het leven: hoe kun je jezelf met anderen verbinden en tegelijkertijd jezelf blijven

2. Om verbonden te kunnen zijn, is ook zelfstandigheid belangrijk. Verbondenheid zonder zelfstandigheid is een samensmelting. Verbinding is een dynamisch proces en  bestaat uit contact maken en onttrekken aan het contact. Verbondenheid is de beweging tussen deze twee – de dans van het leven.

3. Het vroegere westerse model van het huwelijk (“samen één worden”) gaat over samensmelting en niet over verbinding. Over het algemeen eindigt deze vorm ofwel explosief (door een breuk of scheiding), dan wel implosief (het heimelijk ongelukkige koppel) – en zelden in wederzijds koesterende koppels.

4. Het omgaan met verschillen is de kern van bijna alle problemen van stellen. De ingang in het omgaan met verschillen ligt in hoe je als stel met verschillen omgaat in plaats van wat de verschillen zijn. Bij het samensmeltingsmodel blijven verschillen altijd een bedreiging voor het samensmelten. Verschillen moeten tegen iedere prijs worden vermeden, waardoor er weinig opties over blijven om hier mee om te gaan (overgave, terugtrekken of conflict).

5. Relaties (patronen) ontstaan door:

– de karakteristieke houding van de partners

– je hechtingsgeschiedenis

– Het culturele model van je huwelijk en hoe dit je beïnvloed om om te gaan met verschillen tussen jou en je partner

Het voornaamste verschil met de EFT relatietherapie theorie die ik zie is dat het model van de Resnicks naast verbinding ook ingaat op hoe je jezelf kan zijn binnen de relatie en toch verbonden blijft.

Wil je meer weten over relatietherapie of praktische oefeningen ontvangen neem dan contact op.

WhatsApp chat
Call Now Button