Gestalttherapie en relatietherapie

Gestalttherapie en relatietherapie

Wat is gestalttherapie?

In gestalttherapie creëer en/of herstel je je vrijheid waar deze door patronen (trauma’s) verloren is gegaan. Door het vergroten van je bewustwording en/of gewaarzijn ontdekt je je obstakels, interne belemmeringen en je diepste verlangens. Door het opheffen van deze blokkades is verdere groei mogelijk.

Hoe werkt gestalttherapie?

Gestalt verschilt van de meeste andere therapiestromingen in dat niets beter (goed) of slechter is dan iets anders. De therapeut staat niet alleen stil bij je problemen maar legt vooral de nadruk op de manier waarop je deze ervaart, welke betekenis heeft dit probleem in je leven en hoe ga je ermee om. Dit geeft jezelf vaak een passender antwoord op je problemen.

Veelal zal de situatie bepalen wat er het best gedaan kan worden. Dit maakt dat er weinig of geen modellen of protocollen aangeboden worden. Het doel en voordeel hiervan is dat je als cliënt een houvast en kompas in jezelf gaat vinden in plaats van dat je deze van buitenaf aangereikt krijgt. Meer informatie over gestalttherapie en contact opnemen.

Gestalttherapie en relatietherapie

In gestalttherapie wordt je als mens gezien als onlosmakelijk onderdeel van je omgeving, dus ook van je relatie. Het doorbreken van patronen is veelal gewenst binnen relaties die een verandering willen.

Hoe je contact maakt en hoe je dit beleefd is een belangrijk onderdeel om de dynamiek in je relatie te veranderen. Je kan diverse problemen ervaren als het contact in jouw relatie (met je omgeving) verstoord is en je niet in staat bent om dit te herstellen.

Veel relatietherapie stromingen en bedenkers hiervan hebben een gestalttherapeutische achtergond. Meer informatie over relatietherapie en contact opnemen.

Verdieping

Om meer te begrijpen hoe gestaltrelatietherapie kan bijdragen aan jouw relatie is er een verdieping nodig van verschillende begrippen. Hieronder zijn enkele begrippen nader uitgewerkt:

Het veld: een omgeving splitst zich in elementen (gestalte). Hierbij ontstaat een voorgrond/ achtergrond. De dominante behoefte van het organisme zal steeds de voorgrond nemen en de andere (tijdelijk) naar de achtergrond doen wijken. Zie als voorbeeld de afbeelding die bij dit artikel is geplaatst. Als je de boom ziet verdwijnt de aap en leeuw naar de achtergrond. Een ander voorbeeld van voorgrond en achtergrond is als je aan het eten bent en het brandalarm gaat af. Waar eerst de voorgrond het eten is zal deze snel verdwijnen als er brand is. Deze voorgrond kan voor iedereen anders zijn. Een schilder zal als hij een ruimte binnen komt eerder zijn oog laten vallen op welke schilderijen er in een ruimte hangen dan iemand met een ander beroep.

Ook binnen een relatie of gezin heeft een ieder gemeenschappelijke interesses maar ook verschillen in interesses (voorgrond/ achtergrond).

Menu
Call Now Button
WhatsApp chat